Verkoopvoorbereiding

U heeft een grootschalig woning bouwproject met koopwoningen. Deze woningen moeten in de verkoop.

Het is belangrijk het juiste afwerkniveau te bepalen. Ook wil je samenhang in het gehele project tussen diverse woningtypes, prijsklasse en eventueel verschillende bouwfasen.

Esbopro adviseert u over de technische afwerking van de woningen behorende bij de prijsklasse. Esbopro kijkt naar de juiste balans in de woning tussen de diverse onderdelen:

  • Bouwkundige zaken zoals, uitbouwen, dakkapellen, binnendeuren en dergelijke en de mogelijkheden hiervoor;
  • Basis elektriciteitsvoorzieningen zoals wandcontactdozen, loze leidingen en lichtpunten in de woning;
  • Sanitair en tegels en keuze voor showroom, internetportaal of keuzelijst;
  • Keukens en basis keukeninstallatie

 

Esbopro adviseert

Esbopro inventariseert de mogelijkheden voor uw woningbouwproject en brengt hierover een advies uit. Daarnaast kan esbopro u ontzorgen op gebied van:

  • Het controleren van verkooptekeningen;
  • Afstemming met en controle van technische omschrijving;
  • Opstellen van showroom keuze en afspraken;
  • Opstellen van koperskeuzelijsten (meerwerk opties);
  • Opstellen kopersprocedure.